... více naleznete: Novinky

Sportovní den s Tělovýchovnou jednotou Dlouhá Třebové

3. ročník akce se bude konat v sobotu 15. června 2019

Více informací k akci na: https://www.sportujstjdlouhatrebova.webnode.cz

Plakát k akci zde: 


Výlet pro děti z TJ do Moravského krasu v neděli 23. června 2019

Více informací na letáku zde: 

Jsme podporováni z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Jsme podporováni z dotací Pardubického kraje

Jsme podporováni Obcí Dlouhá Třebová