Důležité

                                              POZVÁNKA

V pátek dne 16. března 2018 v 19:00 hod.

se koná ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové

VALNÁ HROMADA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY DLOUHÁ TŘEBOVÁ, Z.S.

Pozvánku s návrhem programu naleznete zde:

... více naleznete: Novinky


Jsme podporováni z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Jsme podporováni z dotací Pardubického kraje

Jsme podporováni Obcí Dlouhá Třebová