O nás

Něco málo z historie.....

Zmínku o historii Tělovýchovné jednoty Dlouhá Třebová lze nalézt např. ve Sborníku Obce Dlouhá Třebová vydaného v roce 2008:

Současnost


V současné době .......

Kontaktní údaje:

Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová, z. s.

Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová

IČO: 49314521