Novinky

TJ také v letošním roce připravuje Sportovní den 
s Tělovýchovnou jednotou Dlouhá Třebová

TJ získala v roce 2017 dotaci od Pardubického kraje

Naší TJ se podařilo získat v letošním roce dotaci od Pardubického kraje z Programu B3 "Podpora sportu pro všechny"   ve výši    Kč, která byla použita na pořízení cvičebních pomůcek pro cvičení starších žen.

TJ od 01.01.2017 změnila název podle NOZ

TJ od 01.01.2017 používá nový název Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová, z. s.