Novinky

TJ také v letošním roce připravila Sportovní den 
s Tělovýchovnou jednotou Dlouhá Třebová

V sobotu 07.04.2018 vystoupily oddíl gymnastiky, oddíl mladších žákyň a také oddíl starších žen na tradiční akci Setkání důchodců v Dlouhé Třebové.

Více zde: https://tjdlouhatrebova.webnode.cz/l/vystoupeni-oddilu-gymnastiky-mladsich-zakyn-a-starsich-zen-na-tradicni-akci-setkani-duchodcu-v-dlouhe-trebove-07-04-2018/

TJ získala v roce 2017 dotaci od Pardubického kraje

Naší TJ se podařilo získat v letošním roce dotaci od Pardubického kraje z Programu B3 "Podpora sportu pro všechny"   ve výši    Kč, která byla použita na pořízení cvičebních pomůcek pro cvičení starších žen.

TJ od 01.01.2017 změnila název podle NOZ

TJ od 01.01.2017 používá nový název Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová, z. s.