Členství v TJ

Členství je upraveno ve stanovách Tělovýchovné jednoty Dlouhá Třebová, z.s.:

https://tjdlouhatrebova.webnode.cz/_files/200000007-ddee7dee76/Stanovy.pdf


Členský příspěvek stanovený pro kalendářní rok 2017 je ve výši 200,- Kč. Další informace k platbě Vám sdělí cvičitelé.